fbpx

Política de privacitat català

EL TITULAR, INLINGUA, S.L. amb domicili a: C/ Prat de la Creu, 30 bx –AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA); es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR, implica l’acceptació per part de l”usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. EL TITULAR no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.

Qüestions sobre privacitat

En compliment de la LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El TITULAR; Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona. Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. O, per dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels serveis prestats.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

7. Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a la nostra adreça física o a l’electrònica.
Dades identificatives del responsable: INLINGUA, S.L. L-706401-D – C/ Prat de la Creu, 30 bx –AD500- ANDORRA LA VELLA –PRINCIPAT D’ANDORRA
Telf.+376.80 70 60
Email: protecciodades@inlingua.ad Dades identificatives i de contacte de la nostra DPD: BERTA FAURA – protecciodades@inlingua.ad

8. Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de INLINGUA, S.L, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

Es pot contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a C/ Prat de la Creu, 30 bx –AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), o a l’adreça electrònica: protecciodedades@inlingua.ad .

Identificació de la nostra DPD: BERTA FAURA, data designació pública 17/05/2022 a l’APDA amb Número de Resolució: APD-2022-0000__.

9. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades sol.licitades o que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

10. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.

Altres dades sol·licitades en els nostres formularis. Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

11. Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Per obtenir-ne més informació visiti la nostra Política de cookies

12. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’Article 35 de la LQPD – Seguretat i confidencilaitat del tractament i les establertes a l’Article 32 del RGPD – Seguretat del tractament; per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

13. Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, supervisió, avaluació i valoració permanents i regulars.
Truca ara