fbpx
inlingua Andorra student on laptop with headphones

my.lab

Aprendre idiomes a inlingua esdevé més professional, eficient i divertit gràcies a my.lab.

my.lab consisteix en una sèrie d’activitats i exercicis multimèdia que complementen les classes als centres inlingua, combinant d’aquesta manera els beneficis de les classes presencials a les nostres escoles amb l’ús de les noves tecnologies, com ara Internet.

Les activitats proporcionen recursos pedagògics addicionals que enriqueixen la formació presencial i els exercicis faciliten així l’adquisició de nou vocabulari i el desenvolupament de la parla i la comprensió, a més d’incrementar el coneixement de la gramàtica i exercitar el llenguatge funcional.

my.lab conté un llibre de treball per complementar i reforçar aquest aprenentatge de les diferents llengües. Els alumnes disposen de referències i exercicis de gramàtica, exercicis de vocabulari, diccionaris, enllaços a pàgines web, etc. Un seguit d’icones que apareixeran a la pantalla ajudaran l’estudiant en tot moment. Els exercicis, de diferents tipus, estan classificats segons el nivell de l’alumne.

Amb els codis d’accés individual, cada estudiant pot connectar-se des de qualsevol ordinador a Internet i accedir a la seva fitxa personal de resultats, a les notícies personals i als diccionaris de què disposa amb exercicis dinàmics de revisió de vocabulari.

my.lab permet també al professorat de preparar exercicis a mida per als seus alumnes, emprant les estructures gramaticals que els cal reforçar i el vocabulari tècnic que necessiten en cada cas. D’aquesta manera s’assegura un seguiment personalitzat de l’aprenentatge.

my.lab està en constant evolució, desenvolupant nous continguts i adaptant-se a les noves tecnologies.

Young Female student with glasses in front of laptop
Young student inlingua Andorra in front of laptop

Beneficis per a l’alumnat

 • Comoditat
  my.lab està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any des de qualsevol lloc del món. S’hi accedeix amb l’ordinador o amb dispositius mòbils.
 • Aprenentatge fet a mida
  my.lab permet generar fàcilment itineraris d’aprenentatge individualitzats per un ensenyament d’idiomes fet a mida. Això el converteix en una excel·lent eina per aprendre autònomament.
 • Motivació extra
  Aquest sistema, de fàcil ús, conté un ampli i variat ventall d’exercicis. D’altra banda, un sistema independent de missatgeria permet una comunicació fluida amb el professor/a i la resta d’alumnes, la qual cosa fa que l’aprenentatge sigui molt més divertit.

Avantatges per a l’empresa

 • Efectiu sistema de seguiment
  El sistema de seguiment integrat registra la informació personal, les activitats i els exercicis realitzats, les paraules consultades en el diccionari, els itineraris d’aprenentatge personalitzats i els resultats. Els centres inlingua poden enviar, a les empreses i als alumnes individuals, informes periòdics sobre el progrés i les activitats realitzades.
 • Tecnologia actualitzada
  my.lab ens permet reaccionar més ràpidament a les noves tendències. L’eina s’actualitza contínuament. Mitjançant my.lab, les empreses poden oferir al seu personal un ensenyament d’idiomes de qualitat, amb tecnologies modernes i eficients i exercicis actualitzats.
 • Millors resultats
  my.lab és una eina pràctica i divertida. Això fa que els alumnes tinguin ganes d’aprendre el nou idioma i millorin els seus coneixements lingüístics molt més de pressa.
Adult male student in front of laptop
Adult student on opad and smartphone

Continguts

Continguts generals
my.lab inclou un ampli i variat ventall d’exercicis i materials de referència. Es tracta d’una eina dissenyada per ajudar a adquirir vocabulari, desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió orals i reforçar la comprensió gramatical i la pràctica del llenguatge funcional.

Itineraris d’aprenentatge predefinits
inlingua ha desenvolupat també continguts addicionals per a un aprenentatge d’idiomes eficient. Els itineraris d’aprenentatge són compendis d’activitats i exercicis predefinits que han estat desenvolupats per lingüistes professionals d’inlingua. Aquests itineraris contenen exercicis addicionals per a totes les unitats dels principals nivells de les sèries Anglès Comercial i Anglès General dels materials inlingua, així com dels mòduls.

Exercicis fets a mida
my.lab permet al professorat d’inlingua de dissenyar fàcilment tota mena d’itineraris d’aprenentatge i exercicis individualitzats, amb la qual cosa s’obren moltes possibilitats a l’hora d’oferir cursos i exercicis fets a mida, utilitzant, per exemple, vocabulari específic de l’àmbit empresarial de cada client.

Truca ara