fbpx
Young learners DOTS

DOTS First English

d’1 a 5 anys

DOTS First English és un programa d’exposició primerenca a l’anglès, destinat a infants no nadius a partir d’1 any.

Durant els primers cinc anys de vida, es desenvolupen totes les connexions neuronals relacionades amb l’adquisició del llenguatge i la discriminació dels sons. És per això que, si són exposats a l’anglès des de ben petits, n’adquireixen la comprensió i la fonètica més acuradament.

Els infants tenen interès i curiositat per tot allò que els envolta. Aprenen a través dels sentits, imitant, experimentant, repetint i interactuant amb altres nens i nenes en un ambient propici. És per això que el programa es basa en el seu desenvolupament cognitiu i comprèn les diferents àrees d’aquest desenvolupament: emocionals i afectives, intel·lectuals, motrius i relacionals.

Des de la primera classe, s’exposen únicament a l’anglès tot prenent un rol actiu. D’aquesta manera, comencen a entendre i a fer servir l’anglès per descobrir el món, per expressar sentiments i experiències, per relacionar-se… Aprenen, en definitiva, a utilitzar-lo en situacions comunicatives reals.

Joves estudiants DOTS inlingua Andorra
Truca ara