fbpx
inlingua Andorra female student on laptop

Programes inlingua

Els cursos que ofereixen els centres inlingua són un element clau per a l’èxit de l’aprenentatge. Els cursos s’adapten a les necessitats dels alumnes. S’adeqüen a diferents entorns didàctics, des de l’orientació personal individualitzada o l’orientació de grups fins als cursos intensius o els cursos per a l’obtenció de certificats, així com les tutories centrades a superar obstacles concrets. Aquests cursos poden impartir-se a les escoles inlingua, a la feina, a casa o en línia.

GPP (General Purpose Program)

Aquest programa és per a joves i adults que necessiten desenvolupar els seus coneixements lingüístics per a la comunicació quotidiana i és el més utilitzat als centres del Principat.

Aquest programa, que se segueix en tots els idiomes, ha estat creat pensant en aquelles persones que volen seguir un programa d’idiomes de caràcter general. Per això, el vocabulari i les situacions treballades s’inspiren en la vida quotidiana i inclouen aspectes socioculturals de l’idioma.

El programa GPP s’inicia en un nivell bàsic per a alumnes sense coneixements previs de l’idioma i permet adquirir un bon nivell, dotant l’estudiant de la gramàtica i el vocabulari bàsic. Un cop completat, s’assoleix el nivell equivalent al C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), així com totes les puntuacions del TOEFL.

Tots els nivells del programa GPP consten d’un llibre de text, que conté un codi QR per descarregar els arxius d’àudio en format mp3. Els nivells A1 i A2 es desenvolupen, cadascun, en un any acadèmic i a partir del nivell B1 en dos anys acadèmics, de setembre a juny.

GPP Books inlingua Andorra
Smartphone inlingua Andorra VR Virtual Reality

Realitat augmentada

inlingua presenta una novetat addicional als llibres del curs. Fes de cada unitat d’aprenentatge una experiència més immersiva, mentre descobreixes el nostre divertit contingut multimèdia.

  • Cerca la icona de l’aplicació AR (normalment es troba al principi de cada unitat).
  • Toca el botó “Escaneja” i tria el teu llibre.
  • Escaneja la pàgina i selecciona el contingut que vulguis.

Millora la teva experiència en l’aprenentatge de llengües amb inlingua AR.

APP (Accelerated Professional Program)

Els cursos APP disposen d’un seguit de materials pensats exclusivament per a aquelles persones que volen aprendre idiomes de manera eficient i ràpida per utilitzar-los en el món laboral.

L’objectiu del programa és poder aplicar de seguida la matèria apresa dins l’entorn professional, per aconseguir així una vertadera major grau d’especialització en les habilitats comunicatives.

Els llibres APP cobreixen els nivells A1, A2, B1, B2 i C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i totes les puntuacions del TOEFL.

Des dels nivells més bàsics, els materials APP plantegen tots els continguts curriculars basats en situacions pròpies de l’entorn laboral.

Els materials APP consten d’un llibre de text, que conté un codi QR per descarregar els arxius d’àudio en format mp3, fitxes complementàries i vídeos.

El programa APP representa una formació íntegra per posar ràpidament en pràctica aquells coneixements necessaris per moure’s còmodament en el competitiu àmbit professional dels negocis.

Book inlingua Andorra smart phone and coffee cup
Interview Skills books modules

Mòduls

Els mòduls són cursos temàtics per a alumnes amb un nivell igual o superior al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Se centren en l’àmbit professional i serveixen per millorar el nivell de l’idioma quan la feina ho requereix. Aquests cursos també són aptes per a classes particulars.

Els alumnes poden escollir entre diversos mòduls especialitzats, com ara Business WritingNegotiatingMeetings, Telephoning, etc.

Cada mòdul disposa d’un codi QR per descarregar els arxius d’àudio en format mp3, que proporcionen oportunitats per a la pràctica específica de la llengua i per a l’anàlisi d’estructures enfocades al món professional. Els materials dels mòduls col·loquen els alumnes en contextos comunicatius del món real, la qual cosa facilita la seva motivació.

Així doncs, el curs proporciona estructures de situacions del món empresarial real, introduint-hi la llengua genuïna i versàtil, practicada en contextos autèntics.

L’idioma es vincula directament a les estratègies usades en la comunicació dels negocis, permetent aplicar les habilitats professionals per parlar i escriure en anglès. Els cursos també s’ocupen de les tècniques de comunicació amb altres parlants no nadius.

Truca ara