fbpx
Round table discussion in a company inlingua Andorra

Cursos per a empreses i mòduls

inlingua Andorra ofereix els seus serveis a un gran nombre d’empreses i institucions del país impartint cursos d’idiomes de diferents modalitats, adaptats a les necessitats de cadascú (BankingTourismTelephoning…). Totes aquestes empreses i institucions ens han confiat i ens confien la formació lingüística dels seus equips humans.

Després d’analitzar els requisits particulars, desenvolupem un curs adaptat específicament als objectius de l’empresa o institució. Amb la fita de crear un curs optimitzat, es para especial atenció a la cultura corporativa, als perfils de la plantilla i als requisits interns específics. Així mateix, l’estructura i el calendari del curs s’ajusten a les exigències del contractant.

El desenvolupament del curs es controla i es compara amb els objectius originals de forma continuada. La persona de contacte a inlingua manté el Departament de Recursos Humans de cada client regularment informat.

Per a empreses, inlingua disposa de la línia de materials APP (Accelerated Professional Program), que es basa en situacions professionals i en el món dels negocis i segueix els nivells que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Consulteu els preus de les classes per a empreses.

Mòduls

Els mòduls són cursos temàtics per a persones amb un nivell igual o superior al B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Se centren en l’àmbit professional i serveixen per millorar el nivell de l’idioma quan la feina ho requereix. Aquests cursos són aptes per a grups i per a classes particulars.

Hi ha diversos mòduls a escollir. El temari de cada mòdul es pot cobrir amb 15 o 30 hores, en funció del nivell. 

Two inlingua Andorra students in business classes in english and other languages

Business Correspondence

 • A partir del nivell B1
 • Idiomes disponibles: anglès, francès, espanyol i alemany

Els continguts d’aquest mòdul preparen els professionals perquè dominin les tècniques i el llenguatge en l’escriptura de correus electrònics.

inlingua Andorra business writing image of contacts in a network

Business Writing

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès

Les noves tecnologies han canviat el sistema de comunicació de les empreses. La immediatesa d’aquests mitjans fa que càrrecs intermedis i superiors hagin de comunicar-se de manera efectiva i per escrit. Aquest mòdul presenta les competències clau per fer-ho correctament.

Finance language classes inlingua andorra

Finance

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès

L’àrea economicofinancera és una de les que han adoptat l’anglès com a llengua comuna entre tots els mercats. Aquest mòdul prepara els professionals d’aquest àmbit perquè puguin comunicar-se amb col·legues d’altres països.

inlingua Andorra human resources laptop with personnel

Human Resources

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès

Les àrees que gestionen els recursos humans de les empreses són una part fonamental d’aquestes. La globalització ha fet que aquestes àrees s’internacionalitzin i requereixin habilitats lingüístiques específiques, per poder ser competitives en el seu entorn. Aquest mòdul presenta aquestes habilitats.

inlingua Andorra students in Interview Skills class English, french, italian, german, spanish, catalan

Interview Skills

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès

Les entrevistes són, moltes vegades, la carta de presentació més adequada entre professionals d’àmbits empresarials diferents. Aquest mòdul proporciona les claus perquè les entrevistes de negocis es condueixin amb rigor i professionalitat i siguin un èxit.

inlingua Andorra students at a table negotiating with contracts learning new languages

Negotiating

 • A partir del nivell B1
 • Idioma disponible: anglès

La globalització ha fet que les relacions entre empreses i institucions de diferents països siguin habituals. Aquest mòdul ofereix les habilitats necessàries per portar a terme negociacions efectives i amb èxit en l’idioma internacional del món dels negocis.

inlingua Andorra students in a language class about meetings around a classroom table

Meetings

 • A partir del nivell B1
 • Idioma disponible: anglès

El llenguatge tècnic emprat en reunions és molt precís i concret. Per afrontar amb èxit reunions de negocis, cal dominar aquest vocabulari i tot el llenguatge específic que sol sorgir durant aquestes trobades. Els continguts d’aquest mòdul ensenyen als professionals les tècniques lingüístiques per dur a terme les reunions de la manera més efectiva possible.

Young woman giving a presentation in different languages inlingua Andorra

Presentations

 • A partir del nivell B1
 • Idioma disponible: anglès

Fer una presentació davant d’altres professionals és una situació força compromesa que posa a prova els nervis de moltes persones. Si, a més, cal fer la presentació en anglès i no dominem el llenguatge clau per superar-la amb èxit, el desavantatge és evident. Aquest mòdul ensenya a portar a terme presentacions públiques convincents i efectives.

Real Estate keys house class inlingua Andorra

Real Estate

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès

Una gran competitivitat en el món immobiliari fa que els seus professionals s’hagin de preparar per donar resposta a totes les demandes dels mercats. La globalització ha provocat una internacionalització de la clientela. Aquest mòdul aporta els elements bàsics i imprescindibles del món immobiliari perquè els agents puguin parlar en anglès amb desimboltura.

Socializing Across Cultures class languages inlingua Andorra international people at desk with microphone

Socializing Across Cultures

 • A partir del nivell B1
 • Idioma disponible: anglès

El món globalitzat ha escurçat distàncies i la mobilitat laboral és una realitat ben propera. Molts professionals necessiten conèixer de primera mà les diferències culturals i idiomàtiques de països allunyats de l’entorn propi. Aquest mòdul proporciona les habilitats per poder desenvolupar-se correctament amb professionals d’altres cultures, això sí, sempre en anglès.

Telephoning business class in inlingua Andorra Woman on telephone

Telephoning

 • A partir del nivell B1
 • Idiomes disponibles: anglès, francès, espanyol i alemany

La globalització de l’economia fa que les empreses de diferents països es relacionin cada cop més. Si els contactes telefònics no són fluids, se’n ressent la imatge de tota l’empresa o institució. Aquest mòdul prepara les persones que s’han de comunicar telefònicament perquè ho facin de manera professional i altament eficient.

Man at airport looking at a plane take off through a window inlingua Andorra Travel and Tourism Class

Travel and Tourism

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès

Aquest mòdul està especialment pensat per a professionals que es dediquen al món dels viatges i el turisme (empleats d’hotel, guies turístics, guies de museus, operadors turístics, empleats d’agències de viatges, empleats de serveis de transport, etc.), per poder desenvolupar les seves tasques en anglès perfectament.

Screen with the word "Banking" and a man touching the word. inlingua Andorra language class for businesses

Banking

 • A partir del nivell B2
 • Idioma disponible: anglès


La banca, com a eina gestora de l’economia a petita i a gran escala, té un paper molt important en la nostra societat. Els empleats d’un banc, des del qui t’atén personalment fins a l’alt càrrec, han de conèixer bé els productes i serveis que ofereixen als seus clients.

En aquest sentit, el mòdul Banking proporciona el domini d’aquest coneixement en llengua anglesa, que permetrà atendre clients i interactuar amb altres professionals de la banca en aquesta llengua.

A més a més, hi ha la possibilitat de crear mòduls a mida.

Truca ara