fbpx

Avís legal

En compliment del que preveu la Llei 12/2013 de 13 de juny que regula el comerç i el comerç electrònic així com la Llei 35/2014 del 27 de novembre de serveis de confiança electrònica, en el present Avís Legal s’informa que www.inlingua.ad és un domini de l’empresa INLINGUA, S.L. amb domicili social a C/ Prat de la Creu, 30 bx –AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA), telèfon +376. 80 56 00 i correu electrònic: info@inlingua.ad

Inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número ______ i amb número de registre tributari L-706401-D.

Per a més informació, pot posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades i els resoldrà qualsevol dubte o aclariment al respecte. Les seves dades de contacte i identificació són: BERTA FAURA – DPD : protecciodades@inlingua.ad

ACCÉS I USUARIS

L’accés al lloc web www.inlingua.ad atribueix a qui ho realitza la condició d’USUARI, i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’USUARI de totes i cadascuna de les presents CONDICIONS D’US.

La prestació del servei del lloc web té caràcter gratuït. No obstant això, INLINGUA, S.L. es reserva la possibilitat de condicionar l’accés de determinats serveis puntuals al previ registre de l’ USUARI mitjançant l’emplenament de l’oportú Formulari d’Alta d’Usuari, que es trobarà, si s’escau, a disposició de qui desitgi registrar-se com a USUARI REGISTRAT.

Quan sigui necessari que l’USUARI es registri com a USUARI REGISTRAT o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, a la recollida i tractament de les dades personals dels USUARIS li serà aplicable el que es disposa en l’epígraf sobre política de privacitat

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l’ús de la Web amb finalitats il·lícites o lesives contra INLINGUA, S.L., qualsevol de les societats del seu Grup o qualsevol tercer, que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS.

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb INLINGUA, S.L. a través del seu web www.inlingua.ad ; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l’Usuari. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de INLINGUA, S.L. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de INLINGUA, S.L. que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals; així com el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal RGPD UE- 2016/679.

INLINGUA, S.L. a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari serveis i productes, si s’escau i que pogués considerar d’interès per al mateix.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és INLINGUA, S.L. amb domicili social a aquests efectes: C/ Prat de la Creu, 30 bx, –AD500- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA).

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de INLINGUA,S.L. en mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, INLINGUA, S.L. recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.inlingua.ad, mitjançant comunicació escrita dirigida a INLINGUA, S.L.; C/ Prat de la Creu, 30 –AD700- ANDORRA LA VELLA (PRINCIPAT D’ANDORRA). Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: protecciodades@inlingua.ad

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a INLINGUA, S.L. o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDÚSTRIAL

Tots els continguts del Lloc Web i Aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, marques, fotografies, imatges, icones, enllaços, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els « Continguts »), són propietat intel·lectual de INLINGUA, S.L. o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Lloc Web i de l’Aplicació.

Les identificacions, marques, noms o signes distintius són titularitat del INLINGUA, S.L. o tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web i/o Aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentatdes identificacions, noms i / o signes distintius.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l’exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc web.

La durada de la prestació del servei del lloc web i dels serveis és de caràcter indefinit.
Sense perjudici de l’anterior, INLINGUA, S.L. es reserva el dret d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Web o de qualsevol dels serveis que ho integren.

INLINGUA, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del Web i/o dels seus serveis o continguts.
  • La falta d’utilitat, adequació o validesa del Web i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
  • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
  • La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
  • L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última.

Truca ara