fbpx
Man looking at laptop inlingua Andorra

Polìtica de privacitat

Preàmbul

Aquests termes i condicions estàndards per a la prestació de serveis d’aprenentatge en línia (“termes”) s’aplicaran en tots els casos, llevat de les variacions per acord exprés i acceptat per escrit per ambdues parts.

inlingua, SL (“inlingua Andorra”) ofereix serveis d’aprenentatge en línia (“serveis”) prestats als usuaris (“usuari”) a través d’un centre d’inlingua Andorra (“centre”) o directament. Els termes i condicions regeixen quins són els serveis i com es presten. Addicionalment, els termes regeixen la privacitat de les dades enviades per l’usuari per obtenir els serveis.

Per als serveis reservats i lliurats al centre, s’apliquen els termes i condicions generals del centre, a més dels termes aquí recollits, i es distribueixen directament a l’usuari. En cas de disposicions contradictòries entre els termes i els termes i condicions generals del centre, la disposició dels termes tindrà prioritat, tret que s’indiqui explícitament el contrari en aquests.

1. Accés als serveis

1.1. Lloc de prestació dels serveis

L’ús dels serveis té lloc exclusivament en línia. L’usuari té lliure elecció d’ubicació per aprendre. El centre pot combinar l’oferta amb serveis locals addicionals.

1.2. Ús de serveis

Per accedir als serveis, l’usuari ha de registrar-se i reservar seguint les instruccions del centre o tal com es descriu al lloc web d’inlingua Andorra. A cada usuari se li assignarà un nom i una contrasenya personals que li permetran accedir als serveis.

Emprant el seu nom d’usuari i contrasenya, l’usuari pot accedir als serveis les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. inlingua Andorra i els seus proveïdors poden haver d’interrompre els serveis o part dels serveis per tasques de manteniment. L’usuari accepta aquesta possible manca d’accés temporal als serveis sense cap tipus de compensació.

inlingua Andorra no es fa responsable en cas de dificultat per accedir als serveis si l’usuari no disposa dels requisits tècnics mínims que es descriuen al lloc web d’inlingua Andorra.

2. Confidencialitat i protecció de la privacitat personal

inlingua Andorra compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (oficialment, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i el lliure moviment d’aquestes dades i derogació de la Directiva 95/46/CE).

inlingua Andorra farà tots els esforços possibles per garantir que els serveis posats a la disposició de l’usuari compleixin amb els estàndards tècnics i les normes de seguretat. Per protegir la confidencialitat de la informació d’identificació personal de l’usuari, inlingua Andorra i els seus proveïdors utilitzen tècniques i procediments de seguretat sofisticats, que inclouen escanejos diaris de seguretat i vulnerabilitat, auditories de programari, tallafocs i encriptació de dades (Secure Socket Layers). inlingua Andorra fa tot el possible per protegir aquestes dades contra pèrdues i accessos no autoritzats.

En general, inlingua Andorra no es fa responsable de cap dany directe o indirecte, accidents, indemnitzacions per sancions, danys secundaris, danys particulars o qualsevol altre perjudici —en particular, danys produïts com a resultat de la pèrdua d’ús o danys relacionats amb l’ús dels serveis—, ni dels retards relacionats amb l’ús del lloc web o la impossibilitat d’usar-lo.

Si l’usuari detecta un càrrec fraudulent per part d’inlingua Andorra en el seu compte de client, s’haurà de posar en contacte amb inlingua Andorra (consulti les dades de contacte a l’apartat 15). L’usuari haurà d’informar immediatament d’aquest càrrec al seu proveïdor de targeta de crèdit, d’acord amb els seus procediments estàndards.

Malgrat aquests procediments i pràctiques de seguretat, tal com passa en totes les xarxes informàtiques connectades a Internet, inlingua Andorra no pot garantir la seguretat de la informació personal de l’usuari o qualsevol altra informació proporcionada a través d’Internet, i no serà responsable de les infraccions de seguretat. Cap mètode de transmissió per Internet o mètode d’emmagatzematge electrònic és 100% segur. Per tant, inlingua Andorra no pot garantir-ne la seguretat absoluta.

3. Protecció de la informació dels infants

inlingua Andorra es compromet a protegir la privacitat dels infants. Aquest lloc web és un lloc d’audiència general i no està dissenyat o destinat a atraure menors de 18 anys. inlingua Andorra no compila ni sol·licita informació personal de cap persona que inlingua Andorra sàpiga que és menor de 18 anys i tampoc no els envia sol·licituds d’informació personal, tret que obtingui primer el permís del pare, mare o tutor legal d’aquest infant.

4. Registre i perfil personal

En registrar-se en línia, l’usuari accepta proporcionar informació personal certa, precisa, actualitzada i completa, tal com es requereixi en el formulari de registre. En particular, l’usuari accepta no crear una identitat falsa. L’usuari accepta actualitzar, la qual cosa serà necessària de tant en tant, els detalls proporcionats en el moment del registre, sense demora.

Els drets d’accés i ús dels serveis són estrictament personals i intransferibles. L’usuari és reconegut per un identificador i una contrasenya dels quals és completament responsable. L’usuari accepta mantenir en secret les parts constitutives de l’identificador i no divulgar-les a ningú.

Quan se sol·licita informació personal a l’usuari, la informació sol·licitada és necessària per a l’execució dels serveis d’inlingua Andorra. En particular, inlingua Andorra respecta la privacitat de l’usuari i no ven, no lloga ni comercialitza el nom de l’usuari o les seves dades personals a altres organitzacions ni els utilitza amb finalitats de màrqueting. Quan se sol·liciti a l’usuari informació personal per a altres finalitats, inlingua Andorra ho farà només si l’usuari ha donat el seu consentiment per al processament de les seves dades personals o l’informarà sobre la legalitat del processament.

El nom i els cognoms de l’usuari, el nom d’usuari, la contrasenya, el correu electrònic, el telèfon, el sexe, la data de naixement, el país (codi), el domicili, el domicili 2, la província, la regió, l’idioma de la interfície (codi), la zona horària i el nom de Skype seran publicats en el perfil de l’usuari (si es proporciona), que estarà disponible només per a l’administrador o un supervisor de l’empresa.

inlingua Andorra utilitza la informació compilada per:

  1. Lliurar els serveis i productes que l’usuari ha sol·licitat i adaptar-los a les seves necessitats (facturació, identificació i autenticació).
  2. Administrar el compte de l’usuari i oferir atenció al client.
  3. Contactar amb l’usuari pel que fa al seu ús dels serveis.
  4. Investigar per aconseguir una millora general del contingut i la funcionalitat dels serveis i el lloc web.
  5. Fer complir els termes i condicions d’inlingua Andorra.
  6. Gestionar el negoci d’inlingua Andorra.
  7. Realitzar funcions explicades a l’usuari en el moment de la compilació.
  8. Accedir a la informació personal.

Si la informació d’identificació personal de l’usuari canvia o si l’usuari ja no desitja gaudir dels serveis, aquest pot corregir o modificar part de la seva informació personal en la pàgina d’informació del seu compte. L’usuari pot sol·licitar eliminar el seu compte posant-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client d’inlingua Andorra o amb el centre. Si un compte d’usuari és eliminat a petició de l’usuari, no es faran reemborsaments per serveis no utilitzats. No es podran recuperar dades d’usuari en una data posterior. inlingua Andorra retindrà la informació de l’usuari mentre el compte de l’usuari estigui actiu o, si cal, per proporcionar serveis a l’usuari, complir amb les obligacions legals d’inlingua Andorra, resoldre disputes i fer complir els acords d’inlingua Andorra. El compte de l’usuari romandrà actiu, fins i tot si la subscripció de l’usuari als serveis d’inlingua Andorra ha expirat.

5. Amb qui comparteix inlingua Andorra la informació de l’usuari?

inlingua Andorra pot proporcionar la informació personal de l’usuari a les empreses que ofereixen serveis que són necessaris perquè inlingua Andorra realitzi les seves activitats comercials, com ara processar el pagament de l’usuari o oferir servei al client. Aquestes companyies estan autoritzades a utilitzar la informació personal de l’usuari només si és necessari per proporcionar aquests serveis.

inlingua Andorra pot proporcionar la informació personal de l’usuari al centre local que opera a prop o a la seva àrea d’ubicació.

Per garantir la qualitat dels serveis d’inlingua Andorra, aquesta pot proporcionar els resultats de la ubicació de l’usuari, el seu progrés i assoliment i els resultats de l’activitat de l’usuari per crear informes pedagògics per al docent d’inlingua Andorra assignat a l’usuari.

inlingua Andorra també pot divulgar la informació personal de l’usuari segons el que sigui requerit per llei, com ara per complir amb una citació o procés legal similar i/o quan inlingua Andorra cregui de bona fe que la divulgació és necessària per protegir els drets d’inlingua Andorra, protegir la seguretat de l’Usuari o la seguretat d’altres, investigar fraus o respondre a una sol·licitud del Govern.

Si inlingua Andorra està involucrada en una fusió, adquisició o venda de tots o una part dels seus actius, es notificarà a l’usuari, per correu electrònic i/o mitjançant un avís destacat en el lloc web, qualsevol canvi en la propietat o l’ús de la informació personal de l’usuari, així com qualsevol opció que l’usuari pugui tenir pel que fa a la seva informació personal.

inlingua Andorra també pot divulgar la informació personal de l’usuari a un tercer amb el consentiment previ de l’usuari.

6. Ús de cookies

Algunes parts d’aquest lloc web utilitzen Google Analytics, un servei d’anàlisi web proporcionat per Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilitza cookies, que són arxius de text col·locats en una computadora, per ajudar el lloc web a analitzar com els usuaris l’utilitzen. La informació generada per la cookie sobre l’ús del lloc web (inclosa l’adreça IP) serà transmesa i emmagatzemada per Google en els servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per avaluar l’ús del lloc web, compilar informes sobre l’activitat del lloc web per als operadors del lloc web i proporcionar altres serveis relacionats amb l’activitat del lloc web i l’ús d’Internet. Google també pot transferir aquesta informació a tercers quan ho exigeixi la llei o quan els tercers processin la informació en nom de Google. Google no associarà l’adreça IP a cap altra dada en poder de Google. L’ús de cookies es pot refusar seleccionant la configuració adequada en el navegador. En utilitzar aquest lloc web, l’usuari dona el seu consentiment perquè Google processi les seves dades de la manera i per a les finalitats establertes anteriorment. L’usuari pot desactivar Google Analytics descarregant i instal·lant el complement d’exclusió voluntària de Google Analytics.

7. Arxius de registre

Tal com passa en la majoria de llocs web, inlingua Andorra recopila certa informació automàticament i l’emmagatzema en arxius de registre. Aquesta informació inclou adreces de protocol d’Internet, així com navegador, proveïdor de serveis d’Internet, pàgines de referència/sortida, sistema operatiu, marca de data/hora i dades de flux de clics. Ocasionalment, inlingua Andorra pot connectar dades personals a la informació recopilada en els arxius de registre d’inlingua Andorra, si cal, per millorar el servei als usuaris individuals. No obstant això, inlingua Andorra utilitza principalment aquesta informació sense connectar-la a usuaris individuals, per analitzar tendències, administrar el lloc web o rastrejar l’ús de diverses funcions dins del lloc web.

8. Comportament abusiu

Si un usuari mostra falta de respecte envers els participants dels serveis d’aprenentatge en línia o protagonitza qualsevol agressió cap al docent o altres alumnes, se li tallarà immediatament el servei sense dret a reemborsament.

9. Enllaços a altres llocs web

El lloc web d’inlingua Andorra conté enllaços a altres llocs web. inlingua Andorra no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aquests llocs. inlingua Andorra recomana a l’usuari d’estar atent quan abandoni el lloc web d’inlingua Andorra i de llegir les declaracions de privacitat de qualsevol lloc web que recopili informació d’identificació personal. Aquesta declaració de privacitat s’aplica només a la informació recopilada pel lloc web d’inlingua Andorra.

10. Testimonis

inlingua Andorra pot publicar testimonis d’usuaris en el seu lloc web que puguin contenir informació d’identificació personal. La publicació de testimonis està subjecta al previ consentiment per escrit per part de l’usuari. Si l’usuari desitja que s’elimini el seu testimoni, haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client d’inlingua Andorra (consulti les dades de contacte a l’apartat 15).

11. Comunicacions des del lloc web

L’usuari es pot donar de baixa en qualsevol moment de qualsevol correu electrònic promocional enviat des del lloc web d’inlingua Andorra, simplement clicant damunt l’enllaç de cancel·lació de subscripció inclòs en la part inferior de cada correu electrònic que envia inlingua Andorra.

inlingua Andorra enviarà a l’usuari anuncis relacionats únicament amb el servei quan sigui necessari. Per exemple, si el servei se suspèn temporalment per manteniment, inlingua Andorra pot enviar un correu electrònic per informar-ne l’usuari.

En general, l’usuari no pot optar a no rebre aquestes comunicacions, que no són de naturalesa promocional. Si l’usuari no desitja rebre-les, té l’opció de desactivar el seu compte.

12. Contingut dels serveis

Els serveis educatius prestats per inlingua Andorra són descrits a www.inlingua.ad.

13. Aplicació

inlingua Andorra supervisarà contínuament les seves pràctiques de privacitat i el compliment continu de la directiva i els termes.

14. Canvis en la política de privacitat

Si inlingua Andorra fa canvis materials en aquests termes i condicions, ho notificarà a l’usuari per correu electrònic o publicarà un avís destacat en el seu lloc web abans que el canvi entri en vigor. inlingua Andorra aconsella l’usuari de revisar periòdicament aquesta pàgina per tenir la informació més recent sobre les seves pràctiques de privacitat.

15. Posar-se en contacte amb inlingua Andorra

Per a preguntes sobre aquesta política o sobre les pràctiques de privacitat, posi’s en contacte amb inlingua Andorra: inlingua, SL, carrer Prat de la Creu, 30, AD500, Andorra la Vella (Andorra), tel. (+376) 80 70 60.

16. Llei i jurisdicció

Aquests termes es regiran i s’interpretaran d’acord amb la llei andorrana.
Qualsevol disputa relacionada amb aquests termes estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva dels tribunals andorrans.

Truca ara